داروخانه در قرچک واگذار می گردد


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


وضعیت آگهی : باز
نوع فعالیت داروخانه : روزانه
فروش روزانه : 78,000,000 تومان
بیمه ماهانه : 280,000,000 تومان
وضعیت ملک : استیجاری
متراژ : 50
موقعیت ملک : تجاری
انبار :
قیمت پروانه : 12,000,000,000 تومان

توضیحات :

30% نقد الباقی چک- قرار داد ملک 5 ساله

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست