داروخانه در باقرشهر واگذار می گردد


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


وضعیت آگهی : باز
نوع فعالیت داروخانه : شبانه روزی
فروش روزانه : 100,000,000 تومان
بیمه ماهانه : 4,000,000 تومان
وضعیت ملک : استیجاری
متراژ : 120
موقعیت ملک : تجاری
انبار : دارد
قیمت پروانه : 11,000,000,000 تومان

توضیحات :

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست