پروانه متصل به بیمه واگذار می گردد


آگهی داروخانه


واگذار کننده پروانه تاسیس


واگذار کننده پروانه تاسیس


وضعیت آگهی : باز
قیمت پروانه : 1,500,000,000 تومان
استان : تهران
شهر : تهران

توضیحات :

فوری

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست