داروخانه در اختیاریه جنوبی واگذار می گردد


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


وضعیت آگهی : باز
نوع فعالیت داروخانه : روزانه
فروش روزانه : 17,000,000 تومان
بیمه ماهانه : 7,000,000 تومان
وضعیت ملک : استیجاری
متراژ : 33
موقعیت ملک : تجاری
انبار : دارد
قیمت پروانه : 3,200,000,000 تومان

توضیحات :

فوری

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست