داروخانه در منطقه 5 واگذار می گردد


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


وضعیت آگهی : باز
نوع فعالیت داروخانه : روزانه
فروش روزانه : 14,000,000 تومان
بیمه ماهانه : 30,000,000 تومان
وضعیت ملک : استیجاری
متراژ : 110
موقعیت ملک : تجاری
انبار : دارد
قیمت پروانه : 3,000,000,000 تومان

توضیحات :

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست