داروخانه در منطقه 14 واگذار می گردد


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


وضعیت آگهی : باز
نوع فعالیت داروخانه : روزانه
فروش روزانه : 15,000,000 تومان
بیمه ماهانه : 20,000,000 تومان
وضعیت ملک : استیجاری
متراژ : 44
موقعیت ملک : تجاری
انبار : دارد
قیمت پروانه : 3,300,000,000 تومان

توضیحات :

دارو هم کم می کنند

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست