داروخانه در مرکز شهر واگذار می گردد


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


آگهی داروخانه


وضعیت آگهی : باز
نوع فعالیت داروخانه : روزانه
فروش روزانه : 52,000,000 تومان
بیمه ماهانه : 57,000,000 تومان
وضعیت ملک : استیجاری
متراژ : 80
موقعیت ملک : تجاری
انبار : دارد
قیمت پروانه : 6,500,000,000 تومان

توضیحات :

ثبت درخواست ارتباط با آگهی دهنده :


نام و نام خانوادگی
تلفن
متن درخواست